Hvozdecká hora:V roce 2016 přišli do naší organizace dva studenti Konického Gymnázia Vojta Páleník a Martin Burget. Z počátku pomáhali v jeskyni U koní na Srdéčku, ale vzhledem k jejich zápalu se začali rozhlížet po snadnější jeskyni, kam by mohli chodit sami. Jejich volba padla na jeskyni ve Hvozdecké hoře, v které kdysi bádala ČSS ZO 7-09 Estavela. S Estavelou sice kdysi jednal již pan Maška a tenkrát domluvil, že zde můžeme bádat, ale přesto jsme se domluvili s předsedou Radkem Kopeckým, abychom náhodou nezačali „okupovat“ jejich pracoviště. Následně jsme požádali krajský úřad v Olomouci výjimku ke speleologickému průzkumu, která nám byla v roce 2020 schválena a od tohoto roku je jeskyně naším oficiálním pracovištěm.

Jeskyně V Hoře byla po dlouhá léta otevřená, ale z důvodu ochrany jeskyně před vandali, byla vybuduvána u vstupu mříž. Další novinkou je lanovka na transport materiálu až ze zadních částí jeskyně, kvůli usnadnění prací v jeskyni.

Na dalších řádcích je původní text z internetových stránek Estavely od Tomáše Bohanese z roku 2000, kteří tu před námi bádali:

Jeskyně se nachází v severním svahu vápencového vrchu Horka (též Hora nebo Hvozdecká hora), jižně od samoty Na Skalce, v malém vápencovém lomu na okraji lesa. Do literatury ji uvedl poprve Blekta (1931), ovšem beze jména. Udává objevení jeskyně v roce 1920 při těžbě v lomu. Jméno jeskyně zmiňuje patrně poprvé Loučková-Michovská (1961). V ústním podání se zmiňuje i jméno Taramka, což ale spíše souvisí s pojmenováním rezervace Taramka, v níž Horka leží. Samotný vrch Taramka je o něco severněji.

pohled do východní síně (2000)

Vchod do jeskyně a vstupní chodba jsou založeny na výrazné puklině, proto v této části jeskyně je strop tvořen spíše volnými vápencovými bloky, sutí a hlínami. V zadní části je menší síňka, z níž se rozbíhají tři zřetelná pokračování. K V stoupá chodbička stupňovitě vzhůru a končí komínky. Těmi do chodby patrně přišly jílovité náplavy, které tvoří nyní její dno. K J je ukončení síňky jen zdánlivé, liščí nora a zřetelné vyklízení sedimentů směrem dolů a vpřed jasně ukazuje, že i zde bude pokračování. K Z pak klesá chodbička dolů a láme se rovněž kJ. Má sice volný profil, avšak její kalibr zabraňuje proniknutí vpřed. Krápníková výzdoba jeskyně, kterou zmiňuje Blekta (1931), se nezachovala.Loučková-Michovská (1961) považovala jeskyni za svahovou, což dokládala sedimentací z V chodby. Vzhledem k vyklízení sedimentů v koncové síňce, jakož i z jejich zcela odlišného charakteru, bylo by možno také usuzovat, že jeskyně mohla mít vývěrovou funkci, mohla být vytvořena paleotokem Ponikevského potoka, který vytváří ve východní údolní stráni svého údolí zřetelně rozsáhlejší jeskynní systém a mohl tedy v minulosti vyúsťovat zde, místo dnešního vývěru mj. v Andělíčce.se Jeskyně je pracovištěm naší ZO ČSS 7-09 Estavela, momentálně zde ale žádné další práce neprovádějí. Do roku 2002 zde probíhaly sondážní výkopové práce v koncové síňce s cílem ozřejmění možného pokračování, byla provedena fotodokumentace.Sondážní práce vedly dne 25.11.1999 k objevu pokračování jeskyně k jihu chodbičkou, která se po 2.5m lomí k V v neprůlezné puklině. Byla nazvána Cimrmanova chodbička (protože ".pravým pionýrem slepých uliček byl Jára Cimrman").

Novým objevem, uskutečněným při dokončování mapy jeskyně v roce 2000, byla tzv. Komínová chodbička, spojující severní kout Východní síně s komínem ve Vstupní chodbě. Tato chodbička o délce 5m unikla předchozím badatelům a v žádné mapě nebyla dosud zanesena. Jejím objevem délka jeskyně dosáhla 31.5m.

Fotografie pocházejí z roku 1999, tj. před započetím průzkumu jeskyně s otvírkou v oblasti liščí nory, který vyvrcholil objevem Cimrmanovy chodbičky


Původní mapa jeskyně z roku 2000Hlavní stránka

Jeskyně
Štymberk
sv. Mikuláš
Vrážné
Sonda pod Hvozdem
Sonda Na Srdéčku
Hvozdecká hora
U koní a Andělička

Akce

Fotogalerie

Členové / kontakty

Aktuality

Odkazy

Nezařazené

Technika